Haqqımızda

FAM Group Consulting şirkəti haqqında


“FAM Group Consulting” MMC “FAM Group” ailəsinə daxil olan şirkətlərdən biridir. 08.01.2019-cu ildə 1912020003906600 №-li çıxarış əsasında dövlət qeydiyyatına alınmışdır. FAM Group Consulting MMC olaraq müştərilərimizə beynalxalq və yerli standartlara uyğun xidmətlər təklif edirik. Çox qısa bir müddətdə, FAM Group Consulting MMC böyük nəticələr əldə edib, müştərilərin inamını qazanıb, şirkətin müştəri bazası genişlənib, və regionda aparıcı yerlərdən birini tutur. Şirkətimizin əldə etdiyi nailiyyətlər bizim bacarığımıza əsaslanır və müştərilərimizə əlimizdən gələn səviyyədə xidmət göstərməyimizdən irəli gəlir. Biz, Sizə göstərdiyimiz xidmətlərin keyfiyyətinə və konfedensiallığı qorumağa təminat veririk.

Xidmətlərimiz

FAM Group Consulting MMC-nin xidmətləri

FAM Group Consulting MMC hazırda Gəncə şəhərində yerləşən əsas ofisində və Bakı şəhərində yerləşən filialında çalışan zəruri bilik və ixtisaslara malik, təcrübəli əməkdaşları vasitəsi ilə öz müştərilərinə aşağıda göstərilən xidmətlərini təklif edir:

İqtisadi hüquq məsləhətləri

Hüquqi və fiziki şəxslərə biznes hüququ ilə əlaqədar məsləhət xidmətləri

Kadr uçotu üzrə məsləhət xidmətləri

Əmək müqaviləsi, əmək müqaviləsi tərəflərinin hüquqi öhdəlikləri, əmək müqaviləsi bildirişi, əməyin mühafizəsi və s. bu kimi əmək qanunvericiliyinə müvafiq olaraq məsləhət xidmətləri

Gömrük əməliyyatları ilə əlaqədar məsləhət xidmətləri.

Xarici iqtisadi fəaliyyətlə əlaqədar (müqavilələr, müqavilələrin qeydiyyatı, idxal,ixrac və s,) bütün xidmətlər

Hüquqi və Fiziki şəxslərin vergi öhdəlikləri üzrə məsləhət xidmətləri.

Vergi öhdəliklərinin , bəyannamə mükəlləfiyyətlərinin, vergi borclarının müəyyənləşdirilməsi

Mühasibat uçotunun aparılması və tənzimlənməsi üzrə məsləhət xidmətləri

Müəssisələrdə uçot siyasətinin hazırlanması, mühasibat uçotu haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununa və BMHS-na əsasən uçotun təşkili üzrə xidmətlər

Audit xidmətləri

Beynəlxalq Audit Standartlarına əsasən audit, daxili audit, uçot siyasəti üzrə audit və s. bu kimi audit xidmətləri

Müştərilərimiz

FAM Group Consulting qısa zaman ərzində loyal müştəri bazası toplayıb.

Bu müştərilərdən bəzilərini sizin nəzərinizə çatdırırıq.

Əlaqə forması